Cursussen > E-mailen in het Engels

een opengeslagen boek Waarschijnlijk vindt tegenwoordig de meeste correspondentie per e-mail plaats. Helaas zijn zakelijke e-mails van Nederlandse professionals in het Engels te vaak te informeel van toon, te snel geschreven en bevatten ze spellingsfouten. Dat geeft niet de professionele indruk die een organisatie graag wil maken. In deze cursus leer ik u het gebruik van gangbare zakelijke teksten voor veel verschillende soorten situaties. De student wordt zich bewust van verschillende schrijfstijlen en bekwaamt zich in het schijven van professionele en heldere e-mails.

In de regel worden in de cursus in grote lijnen de volgende onderwerpen behandeld:

Andere cursussen