Cursussen > Spreken in het openbaar

een opengeslagen boek Een goede spreker pakt de aandacht van zijn toehoorders en weet hun te overtuigen. Een uitstekende spreker in het Nederlands kan moeite hebben om zich in het Engels helder uit te drukken en om te overtuigen. Voor een goede presentatie is het van groot belang dat u zeker bent van de inhoud van uw verhaal en dat u uw stem op een juiste wijze gebruikt (benadrukken, pauzeren, het juiste volume hanteren, stiltes inlassen). In deze cursus leer ik u het soort Engels en het soort technieken dat u in staat stelt om effectief in het openbaar te spreken.

In de regel worden in de cursus in grote lijnen de volgende onderwerpen behandeld:

Andere cursussen