Wilt u uw Engelse spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid verbeteren?


een hand die een pen vasthoudt boven een leeg notitieblok Engels is een wereldtaal. Communicatie in het Engels vereist een andere denkwijze. Nederlanders beheersen meer vreemde talen dan de gemiddelde Engelstalige. Maar soms leidt de wijze waarop u communiceert in het Engels, een voor u vreemde taal, tot verwarring bij uw gesprekspartner. Dat kan gebeuren zonder dat u daar erg in hebt.

Ik verzorg diverse cursussen die gericht zijn op verbetering van de Engelse spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid van Nederlandse professionals, werkzaam in diverse organisaties en op diverse gebieden. Het kan gaan om een korte opfriscursus of een meer uitgebreide cursus. In de cursus besteed ik ook aandacht aan verschillen in omgangsvormen tussen Nederlanders enerzijds en Engelstaligen anderzijds.

Ziet er verdacht hetzelfde uit

het Engelse en Nederlandse parlement